Trajectbegeleiding


Alles begint met een goed gesprek met meestal de 'pater/mater familias'. Deze bewustmaking is cruciaal en vraagt van hem/haar een duidelijk engagement. In deze fase worden de scope en de werkafspraken duidelijk op papier gezet. Een scan van de huidige situatie is daarbij heel nuttig.

De adviseur zal daarna de familie bij elkaar roepen voor een Kick-off Meeting om het traject voor te stellen en concrete afspraken te maken.

In de familie zullen er daarna individuele gesprekken doorgaan met de adviseur waarbij er gepeild wordt naar de persoonlijke verwachtingen. Hierbij gebruikt de adviseur een beproefde checklist.

Na deze gesprekken zal de adviseur een synthese & actieplan opstellen voor de voortzetting van het traject. Na goedkeuring door de familie kan het traject verder gezet worden.

De volgende stap bestaat uit een serie familiemeetings en de bepaling van de waarde van het bedrijf. Deze stap bevat diverse deelstappen en wordt aangestuurd door een aangepaste methodologie die de adviseur toepast.

Na deze fase is het niet uitgesloten dat men beslist om de problematiek te vereenvoudigen door het bedrijf te verkopen, of op te splitsen tussen de familieleden, of dat de familieboom wordt gesnoeid waarbij één of meerdere familieleden de anderen uitkopen.

De meeste families verkiezen evenwel de complexiteit te gaan managen. In deze stap zal men de definitieve rollen vastleggen voor alle familieleden. Soms wordt er gekozen voor een externe (interim) bedrijfsleider CEO als de volgende generatie (nog) geen interesse vertoont of te jong is.

Aan de hand van een checklist m.b.t. een werkbare Family & Corporate Governance (deugdelijk bestuur) zal de adviseur overgaan tot het op papier zetten van alle familiale afspraken in een Familiecharter en een sluitende Aandeelhoudersovereenkomst (A.H.O.).
Veelal is het opzetten van een Familieforum een bijkomende noodzaak.
De bekroning van het traject is de plechtige ondertekening waarna de overdracht effectief wordt.

Meestal zal de adviseur nog nazorg geven.

 
Traject


Eerste gesprek + Scan
Kick-off Meeting
Individuele gesprekken
Synthese & Actieplan
Familiemeetings & Waardebepaling
Verkoop - Snoeien – Splitsen
Definitieve rolverdeling
Eventueel externe (interim) CEO

Family Governance
Corporate Governance

Charter/Forum/A.H.O.
Effectieve overdracht