Situering

Een familiebedrijf oprichten vraagt gedurende de opstartjaren veel werk om van 'niets' een mooi en rendabel bedrijf te maken. De stichters investeren vaak een stuk van de eigen ziel in het bedrijf waardoor er een emotionele band bestaat tussen hem, zijn familie en het bedrijf.

Wanneer er na verloop van tijd kinderen en schoonkinderen professioneel actief worden in het bedrijf, ontstaat er een complexe wisselwerking waaruit een aantal problemen kunnen rijzen. Deze problemen komen regelmatig tot uiting bij een generatiewissel. De verwachtingen van de bedrijfsleider zijn in veel gevallen niet afgestemd op die van zijn opvolger waardoor er tussen beiden een moeilijke relatie kan ontstaan die de toekomst van het bedrijf zwaar kan hypothekeren.

Een ander heikel punt is het aanwerven of ontslaan van (schoon)familie. Dit kan leiden tot zeer uiteenlopende discussies die zorgen voor een sterk verzuurde atmosfeer met wederzijdse verwijten en onbegrip. Deze problematiek wordt vaak met de mantel der liefde bedekt waardoor men slechts tijdelijk de familiale discussies vermijdt en het zoeken naar een definitieve oplossing voor zich uit stelt.