Fundamenten

De laatste jaren is er enorm veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de complexe materie waarmee familiebedrijven te maken krijgen. Hieruit zijn een aantal inzichten gegroeid waaruit methodieken gedistilleerd zijn die een goede aanpak garanderen.

De begeleiding die we aanbieden gebeurt meestal in de vorm van een aantal sessies die een uitgewerkte methodiek hanteren om alle facetten te overlopen. In elk van de sessies zoeken we naar concrete oplossingen op basis van duidelijk geformuleerde familiale waarden en visies.

Concreet bestaat onze voorgestelde oplossing uit drie fundamenten:

  1. Een ondertekend familiecharter waarin alle afspraken concreet zijn verwoord.
  2. Een familieforum als communicatie-instrument om de harmonie te bevorderen.
  3. Een aandeelhoudersovereenkomst om de overdracht en de verkoop van aandelen te regelen.

Deze drie fundamenten zijn een uniek werkstuk aangezien geen enkel bedrijf en de bijhorende familie hetzelfde is. Onze aanpak moet resulteren in een professionalisering van de organisatie en haar bestuur. De fundamenten liggen immers aan de basis van drie parallelle pijlers: goed bestuur, communicatie en harmonie. Deze pijlers ondersteunen het gestelde einddoel: een succesvol familiebedrijf in combinatie met een gelukkige familie.