Externe adviseur

Extern gespecialiseerd advies helpt diverse familiale problemen te overwinnen, maar wordt vaak als overbodig beschouwd vermits een buitenstaander het bedrijf niet zo goed kent. Nochtans heeft een externe adviseur het grote voordeel dat hij neutraal, eerlijk en objectief is tegenover alle betrokken partijen en een strikte timing kan opleggen zodat er vooruitgang geboekt wordt. Zijn onafhankelijk is hierin een grote troef.

De bedrijfsleider neemt als peetvader best het initiatief om de hulp van een externe adviseur in te roepen. Hoe eerder dit gebeurt, hoe aangenamer de overgangsperiode tussen bedrijfsleider en opvolger zal verlopen en hoe vlotter zaken geregeld kunnen worden.

Het advies van een familiaal ervaringsdeskundige verschilt fundamenteel van adviseurs die de problematiek vanuit hun beroep leren kennen zoals een advocaat of boekhouder. Het is ook beter om je bij te laten staan door iemand die de emotionele en praktische problemen in een bedrijf met (schoon)familie aan den lijve ondervonden heeft.