Erkend adviseur

Als jouw aanvraag en bedrijf voldoen aan een aantal voorwaarden kan je beroep doen op subsidies vanuit de 'KMO-Portefeuille'. Ook in het kader van een 'bedrijfsopvolging' kan je hierop beroep doen. Maar de adviseur die je verkiest, moet wel erkend zijn door de Vlaamse Overheid.

Guy Jans is erkend als individuele dienstverlener (niet domein gerelateerd) voor:

  1. De pijler 'Advies' met als erkenningnummer DV.A215127.


Erkend adviseur


Deze portefeuille wordt beheerd door het Agentschap Ondernemen en alle info vindt je op hun website: www.kmo-portefeuille.be. We helpen je graag met de administratieve aanvraag.