Overzicht van de klassieke adviseurs binnen elk van de drie deeldomeinen. De 'adviseur familiebedrijf' heeft echter een unieke en centrale positie.

Adviseur


Wat is een adviseur van familiebedrijven?


De constellatie rond een familiebedrijf bestaat uit drie deeldomeinen:

  1. het bedrijf: dit zijn de (familiale) managers of werknemers;
  2. de eigenaars: dit zijn zij die effectief de aandelen in bezit hebben;
  3. de familie: alle familieleden, inclusief (klein)kinderen, partners en schoonfamilie.

Ze vormen als het ware de heilige drievuldigheid van het familiebedrijf.


De theorie rond de familiebedrijven stelt dat deze drie onderdelen onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. Je kan het één niet scheiden van het ander omdat ze op elkaar inwerken. Een niet-familiaal bedrijf heeft slechts twee deeldomeinen (bedrijf en aandeelhouders) en is daarom minder complex.


In de realiteit kan een subsysteem zijn eigen voordelen gaan maximaliseren.Dit kan er toe leiden dat de goede verstandhouding met de andere deeldomeinen in het gedrang kan komen. In een goed geleid familiebedrijf weet de 'pater/mater familias' dat hij/zij voldoende aandacht aan alle deeldomeinen moet geven. Doet hij dat niet, dat komt de continuïteit van het bedrijf vroeg of laat in het gedrang omwille van oplopende spanningen.

In een goed familiecharter zal dan ook beschreven worden hoe de familie wenst om te gaan met deze problematiek. Het staat de familie vrij om accenten te leggen en daarom is een familiecharter opstellen telkens opnieuw maatwerk.

In elk van de deeldomeinen zijn er echter specialisten die hun diensten aanbieden. Maar ze bekijken het bedrijf door hun 'bril' en vergeten dat dit niet altijd een goede oplossing is voor het hele 'systeem'.

Vandaar dat een goed opgeleide en ervaren adviseur van familiebedrijven voldoende diepgaande kennis moet hebben over de drie deeldomeinen. Daardoor heeft hij een unieke positie binnenin het hart van de drie deeldomeinen. Als je u alleen laat bijstaan door een adviseur uit één van de deeldomeinen omtrent de volledige familiale problematiek rond het bedrijf, dan zal dit meestal leiden tot onvolledige oplossingen die vroeg of laat tot problemen leiden.

Een goede adviseur van familiebedrijven weet dat hij niet alle 'technische' kennis kan hebben in elk van de domeinen en zal daarom zich regelmatig laten bijstaan door een expert uit één van de domeinen. Hij moet zijn grenzen dus goed kennen. Het is dan ook zijn verantwoordelijkheid om gedurende het traject ten gepaste tijden 'hulp' in te roepen. Maar hij behoudt wel de volledige controle over het traject.

Guy Jans heeft door 25 jaar ervaring in zijn eigen familiebedrijf, aan den lijve ondervonden wat dit heel concreet betekent en is dus zeer goed geplaatst om u te helpen.